Ruokavaliokysely versio2 palaute avoin

Palaute ruokavaliokyselyn 2. versiosta

Kiitos ruokavaliokyselyyn vastaamisesta! Haluamme seuraavaksi tietää, miten koit kyselyn täyttämisen. Käytämme antamiasi tietoja ruokavaliokyselyn jatkokehittämiseen.

Tähän palautekyselyyn vastaaminen on anonyymiä eikä tietoja voida yhdistää ruokavaliokyselyn vastauksiisi tai muihin henkilötietoihisi. Antamasi tiedot tallentuvat ruokavaliokyselyn vastauksista erillisinä.

Tässä linkit molempiin kyselyversioihin:

Oliko tämä 2. kyselyversio parempi kuin 1. versio?
0 of 2000 max characters
0 of 2000 max characters
Täytin kyselyn:
Vastaa seuraaviin väittämiin
Täysin eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Ei samaa eikä eri mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Täysin samaa mieltä
Koen digitaalisen osaamiseni olevan hyvällä tasolla
Olin kiinnostunut ruokavaliostani ennen kyselyn täyttämistä
Kysely sai minut ajattelemaan omia syömistottumuksiani
Kyselyyn vastaaminen oli kokonaisuutena selkeää
Kysely eteni mielestäni järjestelmällisesti
Kysely oli sopivan mittainen
Etenemispalkki antoi minulle tarpeellista tietoa kyselyn etenemisestä
Kysymysten esitystapa oli selkeä
Kaikkiin kysymyksiin oli helppo vastata
Esimerkkituotteet ja selitteet auttoivat kysymysten ymmärtämisessä
Kuvat annoskoosta auttoivat kysymysten ymmärtämisessä
Vastausvaihtoehdoista oli helppo löytää sopiva vaihtoehto
Kyselyn ulkoasu oli miellyttävä
Kyselyssä valintojen syöttäminen oli sujuvaa

Kyselyn arviointi

Minkä kokonaisarvosanan antaisit tälle toteutukselle ruokavaliokyselystä?
0 - Huonoin mahdollinen
10 - Paras mahdollinen
Kuinka todennäköisesti suosittelisit ruokavaliokyselyä syömistottumusten arvioimiseksi läheisillesi tai tuttavillesi?
0 - Erittäin epätodennäköisesti
10 - Erittäin todennäköisesti

Avoimet kysymykset

0 of 2000 max characters
0 of 2000 max characters
0 of 2000 max characters
0 of 2000 max characters
0 of 2000 max characters